Redakcja

Opiekun:

  • ks. Łukasz Czarnik

Redakcja:

  • Lucyna Bargieł, Andrzej Pawłowski (redaktorzy wydania)
  • Dawid Grzeszkowicz, Beata Kiełbowicz, Karolina Korneszczuk-Podoba, Anna Kowalska, Elżbieta Łabędzka, Agnieszka Rozum, Wiktoria Sułowska, Justyna Tyrka, Elżbieta Węgrzyn, Monika Zając

Skarbnik:

  • Bogumiła Węgrzyn

Skład:

  • Małgorzata Gumularz

Foto:

  • Paweł Ciaputa, Karolina Korneszczuk-Podoba

Adres: bkamyk@op.pl